Koor  Nomen  Nescio  Arnhem

home   |   koorinfo   |   vrienden   |   concerten   |   historie   |   foto's   |   lid worden   |   contact   |   voor de leden

De historie

December 1981. Overal ter wereld wordt het kerstfeest gevierd. Ook in de Westerkerk van Arnhem. Geboren uit de behoefte de kerstviering met passende liederen op te sieren, groeit een gelegenheidsgroep uit tot een blijvend koor. Een koor waar mensen, die het klassiek-religieuze repertoire zeer zijn toegedaan, elkaar kunnen ontmoeten voor de actieve beoefening van dit genre.

Aanvankelijk werd gerepeteerd in de Westerkerk, maar al gauw maakt het koor zich van deze kerk los. Een passende repetitieruimte werd gevonden in het Noorderhonk aan de Sweelincklaan 23 te Arnhem.
Inmiddels is het Noorderhonk afgebroken en hebben we in de kantine van de mytylschool van de Johannastichting te Arnhem een nieuwe locatie gevonden waar we kunnen repeteren. Dat doen we nu alweer vele jaren.

Omdat het koor is gevormd naar aanleiding van een eenmalige gebeurtenis en een verder voortbestaan niet direct was voorzien, had het koor geen naam. Gemakshalve werd het kortweg 'het koor van Marja' (naar de dirigent) genoemd, maar toen bleek dat de zangers van het eerste uur echt de smaak te pakken hadden, werd het gemis van een serieuze naam weldra gevoeld.
De koppen werden bij elkaar gestoken, maar men kwam er niet echt uit. Dat heeft men vervolgens in het Latijn vertaald en zo is de naam van het koor tot stand gekomen: 'Nomen Nescio'.

Inmiddels bestaat het koor zo'n achtendertig jaar. Terecht mag van een 'blijvertje' worden gesproken. De eerste jaren van het koor kenmerkten zich o.a. door een frequente wisseling van leden. De laatste jaren echter is er een redelijk constant blijvende groep mensen, ongeveer dertig in getal.
Voorzichtig mag worden gezegd dat het koor, door het vinden van een zeker evenwicht, de laatste jaren in kwaliteit is verbeterd. Maar verbetering van kwaliteit is een zaak die nog altijd met vallen en opstaan wordt bevochten.

Hoewel heel incidenteel wel eens een uitstapje wordt gemaakt naar het profane genre, blijft het klassiek-religieuze repertoire het wezenskenmerk van Nomen Nescio. Daarbij beperkt het koor zich niet tot een specifieke periode uit de muziekgeschiedenis; werken van componisten uit zowel het begin van de renaissance als de contemporaine muziekgeschiedenis worden met inzet en geduld beoefend.