Koor  Nomen  Nescio  Arnhem

home   |   koorinfo   |   vrienden   |   concerten   |   historie   |   foto's   |   lid worden   |   contact   |   voor de leden

Lid worden

Toetreding tot het koor staat vrij aan eenieder die graag zingt en ons genre is toegedaan.
In technisch opzicht worden geen andere normen gesteld dan die van het niveau van het koor zelf; van een nieuw lid wordt verwacht dat hij of zij, na een zekere gewenningsperiode, zijn muzikale bijdrage aan het koor levert zonder afbreuk te doen aan het muzikale niveau. Maar de liefde tot het zingen en ons genre is primair.
En tenslotte moet men zich uiteraard thuisvoelen in de vriendenkring die het koor voor de leden onderling is geworden. Geregeld worden verschillende activiteiten georganiseerd om de onderlinge band te verstevigen.


We repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, in de kantine van Het Prisma, gelegen aan de Heijenoordseweg 5a, 6813 GG Arnhem (op het terrein van Groot Klimmendaal).
De repetities worden om 21.00 uur kort onderbroken voor een kop koffie of thee (kosten 1 euro).
De contributie bedraagt 25,00 per maand.

Heb je belangstelling voor ons koor, neem dan contact op met de secretaris of de dirigent.
Zie de pagina 'contact' voor de contactadressen.